Милица Антонијевић – Aqua permanens

април 2, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

aqua-permanens-milica-antonijevic011Милица Антонијевић = Milica Antonijević : aqua permanens / [текст Сузана Новчић … [и др.] ; превод Наташа Павловић, Мирјана Матић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 31 стр. : репродукције ; 28 cm.

Упоредо срп. текст и енгл. превод. – Слика М. Антонијевић. – Тираж 300. – Милица Антонијевић: стр. 30. – Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-85179-56-3 (брош.)
76.071.1:929 Антонијевић М.(083.824)
74/76(497.11)“20″(083.824)

COBISS.SR-ID 214126860

Преузми каталог у PDF формату.