Извори података коришћени за списак страдалих особа у октобру 1941. године у Краљеву

мај 24, 2015 у рубрици СТРЕЉАЊЕ аутор Уредник

1 VII Секција за одржавање пруге: Списак стрељаних 1941. 18. IV 1942.
2 XIV Секција за одржавање пруге: Списак стрељаних 1941. 18. IV 1942.
3 Ватрогасна чета: Списак стрељаних чланова 1941. 14. IV 1942.
4 Гвозденовић Сава: Документација о жртвама рата са подручја села Сирча, Витановац и Трговиште
5 Деловодник злочина окупатора: Земаљска комисија Србије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача (1941-1945) 1945-1946.
6 Документација Народног музеја Краљево: Картотека
7 Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача: Списак жртава злочина, АЈ, Ф 110, ф. бр. 9278 1945-1946.
8 Државно тужилаштво: Списак стрељаних службеника 1941. 1942.
9 Жандармеријска чета: Списак стрељаних чланова 1941. 11. IV 1942.
10 Железничка ложионица: Списак стрељаних радника 1941. 12. IV 1942.
11 Железничка радионица: Спискови стрељаних радника 1941. 1942.
12 Железничка станица: Списак стрељаних радника 1941. 1942.
13 Жички срез: Списак страдалих лица 28. V 1942.
14 Историјски архив Краљева, Скупштина среза, К 692: Списак породица погинулих и стрељаних (НОО Краљево)
15 Јоветић Радивој: Документација Спомен-парка о стрељанима 1941.
16 Музеј жртава геноцида: Жртве рата 1941-1945, база података
17 Музеј жртава геноцида: Резултати пописа жртава рата 1941- 1945, Савезни завод за статистику /СЗС/ 1966. и рев. 1992.
18 Народни музеј Краљево: Архива Начелства округа краљевачког, 1941-1944 1941-1945.
19 Народни музеј Краљево: Извештаји општинске управе Богутовац команди 2. жичке бригаде 1941-1945.
20 Народни музеј Краљево: Извештаји општинске управе Конарево команди 2. жичке бригаде 1941-1945.
21 Окружни суд: Списак стрељаних службеника 1941. 1942.
22 Општи црквени списак: Протоколи умрлих СПЦ (1941-1944) 1941-1945.
23 Општина Рибница: Списак погинулих 1941-1942. 1943.
24 Пољопривредна школа: Списак стрељаних службеника 1941. 10. IV 1942.
25 Протоколи Бановинске болнице у Краљеву: Списак страдалих 1941. 1941-1945.
26 Парохијски спискови: Протоколи умрлих СПЦ за 1. парохију (1941-1944) 1941-1945.
27 Парохијски спискови: Протоколи умрлих СПЦ за 2. парохију (1941-1944) 1941-1945.
28 Парохијски спискови: Протоколи умрлих СПЦ за 3. парохију 1941-1944) 1941-1945.
29 Парохијски спискови: Протоколи умрлих СПЦ за 4. парохију (1941-1944) 1941-1945.
30 Парохијски спискови: Протоколи умрлих СПЦ за 5. парохију (1941-1944) 1941-1945.
31 Парохијски спискови: Протоколи умрлих СПЦ за 6. парохију (1941-1944) 1941-1945.
32 ПТТ: Списак стрељаних службеника Поште, телеграфа и телефона 1941. 13. IV 1942.
33 Рижа, шумско-индустријско предузеће: Списак стрељаних радника 1942.
34 Римокатолички жупски уред у Краљеву, црква Светог Миховила: Матице покојних (1941-1945) 1941-1945.
35 Списак избеглица Комесаријата за избеглице и пресељенике 9. IX 1942.
36 Среско начелство: Списак стрељаних службеника 1941. 1942.
37 Технички одељак среског начелства: Списак стрељаних службеника 1941. 18. IV 1942.
38 Тимотијевић Миломир: Документација о жртвама рата са подручја села Врба и Заклопача
39 Учитељи народних школа и школски надзорници: Списак стрељаних 1941. 12. IV 1942.
40 Фабрика авиона: Спискови стрељаних 1941. 1942.
41 Финансијска контрола: Списак стрељаних службеника 1941. 10. IV 1942.
42 Црквени суд: Списак стрељаних службеника 1941. 13. IV 1942.
43 Штајнбихер Руди (Steinbücher Rudi): Списак стрељаних Словенаца у Краљеву 1941. у књизи Oj zdaj gremo, стр. 100-101. 1988.
44 Шумска управа Краљево: Списак стрељаних радника 1941. 11. IV 1942.