МИЛОРАД С. ЈОВИЋ ПРВИ УПРАВНИК НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРАЉЕВУ

мај 12, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

milorad-s-jovic-prvi-upravnik-nmk010Милорад С. Јовић : први управник Народног музеја у Краљеву / [аутори текстова Олег Романов, Слађана Спасић ; сарадници Татјана Михаиловић … [и др.] ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 90 стр. : илустр. ; 23 cm.

Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж 300. – Summary. – Библиографија: str. 87-90.

ISBN 978-86-85179-58-7 (брош.)
371.12:929 Јовић М.(083.824)

COBISS.SR-ID 215067916

Преузми каталог у PDF формату