РЕГИСТАР СТРЕЉАНИХ У КРАЉЕВУ 1941. [ Т ]

мај 23, 2015 у рубрици РЕГИСТАР, СТРЕЉАЊЕ аутор Уредник

А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш [ извори ]

0770 ТАДИН В. Васа 1900 Српски Арадац Столар Фабрика вагона 7, 11, 13, 26, 22
1461 ТАДИЋ Владимир 1875 Ваљево Кафеџија 7, 13, 30
2253 ТАИРОВИЋ В. Владислав 1880 Адрани, Краљево Рентијер, хотелијер 17
1316 ТАИРОВИЋ В. Милорад 1909 Краљево Рентијер 13, 17
4639 ТАМИНЏИЋ Алекса 1898, Билећа,зидар, 27
1136 ТАМИНЏИЋ Арсен 1895 Врањско, Билећа Радник Фабрика авиона 13, 27, 31, 40
2165 ТАМИНЏИЋ Лазар 1905 Билећа Радник 29, 31
1132 ТАНАСКОВИЋ Миодраг 1920 Прокупље Бравар Фабрика авиона 7, 13, 31, 40
1237 ТАНАСКОВИЋ В. Славко 1910 Витановац, Краљево Радник Фабрика авиона 7, 13, 31, 40
0256 ТАНКОСИЋ Р. Душан 1910 Доњи Лапац, Лика Машиновођа Железничка ложионица 7, 10, 13, 22
2297 ТАСИЋ Војкан 1927 Краљево 17
1257 ТАСИЋ Љубомир 1900 Циглар 13, 31
0436 ТАСИЋ Т. Милојко 1892 Ђунис Кочничар Железничка станица 7, 12, 13, 29, 22
1479 ТАТАЛОВИЋ С. Александар 1922 Бјеловар Матурант Гимназија у Краљеву 7, 13
1414 ТАТАЛОВИЋ Стево 1903 Дражинац, Лика Келнер 13
4597* ТАШИЋ Василије 1914 Чиновник – приправник Железничка ложионица 7
0440 ТЕОДОРОВИЋ М. Јован 1912 Ердут, Осијек Кочничар Железничка станица 12, 13, 31, 22
1129 ТЕПАВАЦ Марко 1915 Раковица Лимар Фабрика авиона 7, 13, 27, 40
2108 ТЕРЗИЋ Богољуб 1910 Вранеши, Краљево Земљорадник 6
0437 ТЕРЗИЋ М. Божидар 1911 Витановац, Краљево Кочничар Железничка станица 7, 12, 13, 29, 22
2109 ТЕРЗИЋ Љубиша 1912 Милавчићи, Жички срез Земљорадник 13, 25
0441 ТЕРЗИЋ Д. Милован 1898 Рибник Кочничар Железничка станица 7, 12, 13, 29, 22
0258 ТЕРЗИЋ Д. Милутин 1905 Опланићи, Жички срез Ложач Железничка ложионица 7, 10, 13, 29, 22
0257 ТЕРЗИЋ Д. Никола 1913 Сопот, Космајски срез Ложач Железничка ложионица 10, 13, 29, 22
2110 ТЕРЗИЋ С. Радомир 1886 Лађевци, Краљево Трговац 7
1688 ТЕШИЋ Драгомир 1903 Рибница, Краљево Чувар Фабрика вагона 11, 13, 23, 22
1424 ТЕШИЋ Р. Ђурђе 1913 Поповићи, Жички срез Кафеџија Кафана „Српски краљ“ 13, 17, 27
2111 ТЕШИЋ В. Јован 1856 Поповићи, Жички срез Земљорадник 17, 29
1258 ТИЈАНИЋ Ј. Живота 1886 Гледић, Жички срез Земљорадник 13, 17, 31
2150 ТИМОТИЈЕВИЋ Драгослав 1924 Влакча, Младеновац Радник 5, 7, 27
1134 ТИМОТИЈЕВИЋ Р. Илија 1895 Благојевица Ложач Фабрика авиона 7, 13, 30, 40
0439 ТИМОТИЈЕВИЋ А. Миливоје 1896 Грошница, Крагујевац Кочничар Железничка станица 12, 13, 31, 22
1125 ТИМОТИЈЕВИЋ Р. Радован 1906 Трленци Бравар Фабрика авиона 7, 13, 31, 40
1580 ТИОСАВЉЕВИЋ М. Тодор 1867 Рашка Рабаџија 5, 7, 13, 27
0779 ТИХОМИРОВИЋ Милан 1905 Иваново Село Бравар Фабрика вагона 11, 13, 27, 22
1131 ТКАЧЕВ Данило 1898 Краљево Столар Фабрика авиона 13, 26, 40
0778 ТОДОРОВИЋ Ј. Владислав 1912 Краљево Моделар Фабрика вагона 11, 13, 31, 22
0434 ТОДОРОВИЋ М. Војислав 1908 Сарајево Кочничар Железничка станица 12, 13, 26, 22
1854 ТОДОРОВИЋ С. Вукашин 1896 Пирот Капетан у пензији 7, 26
1779 ТОДОРОВИЋ Р. Даница 1909 Милићи, Студеница Домаћица 6
2461 ТОДОРОВИЋ Добривоје 1903 Милићи, Студеница Земљорадник 7, 13, 29
0806 ТОДОРОВИЋ Драгољуб 1910 Милићи, Студеница Званичник Фабрика вагона 11, 13, 27
4603* ТОДОРОВИЋ Драгослав 1919 Студент права 7
1130 ТОДОРОВИЋ Н. Драгутин 1911 Пекчаница Столар Фабрика авиона 7, 13, 40
1709 ТОДОРОВИЋ Р. Јулка 1881 Врдила, Жички срез Домаћица 13
1778 ТОДОРОВИЋ П. Љубица 1879 Милићи, Студеница Домаћица 6
0259 ТОДОРОВИЋ Т. Љубомир 1895 Призрен Радник Железничка ложионица 10, 13, 29, 22
1573 ТОДОРОВИЋ А. Милован 1921 Краљево Столар 7, 13, 17
1574 ТОДОРОВИЋ А. Милош 1924 Краљево Алатничар 7, 13, 17
2320 ТОДОРОВИЋ М. Милош 1921 Петропоље, Краљево Бојаџија 17
0433 ТОДОРОВИЋ В. Мирослав 1902 Прасковача Кочничар Железничка станица 7, 12, 13, 31, 22
0775 ТОДОРОВИЋ Никола 1911 Борово Бравар Фабрика вагона 11, 13, 31, 22
0781 ТОДОРОВИЋ Петроније 1904 Петковица Чиновник Фабрика вагона 11, 13, 31, 22
0771 ТОДОРОВИЋ Радомир Шугрин Стругар Фабрика вагона 7, 11, 13, 31, 22
1708 ТОДОРОВИЋ Рајица 1879 Врдила, Жички срез Земљорадник 13
2308 ТОДОСИЈЕВИЋ В. Милош 1909 Краљево 17
1503 ТОДОСИЈЕВИЋ В. Стеван 1914 Краљево Писар Општина Краљево 13, 17
2182 ТОЛОВИЋ Крста Остра Радник 29
0260 ТОМАШ Р. Бошко 1919 Високо, Босна Чиновник Железничка ложионица 10, 13, 26, 22
2112 ТОМАШЕВИЋ Милутин 1912 Вучитрн Радник 6
1716 ТОМИЋ Д. Видосав 1921 Витановац, Краљево Радник Фабрика авиона 7, 13, 31
2113 ТОМИЋ Драгомир 1903 Краљево Чувар 6
1124 ТОМИЋ Ј. Јеремија 1909 Лучани, Драгачево Бравар Фабрика авиона 7, 13, 31, 40
2114 ТОМИЋ Предраг 1925 Београд Ученик 7
1564 ТОМИЋ М. Сима 1898 Краљево Трговац 13
1138 ТОМОВИЋ М. Божидар 1923 Витановац, Краљево Радник Фабрика авиона 7, 13, 29, 22, 40
0438 ТОМОВИЋ М. Добрица 1907 Губеревац, Гружа Кочничар Железничка станица 12, 13, 27
1449 ТОМОВИЋ М. Милован 1887 Лазац, Краљево Кафеџија 7, 13, 30
0772 ТОПИЋ Ђ. Обрад 1915 Буснови Лакирер Фабрика вагона 7, 11, 13, 31, 22
1251 ТОПЛИЧЕВИЋ Милутин 1921 Вучитрн Радник Фабрика авиона 13, 31, 40
1243 ТОПОНАРСКИ М. Милоје 1912 Српски Крстур Бравар Фабрика авиона 7, 13, 26, 40
1135 ТОРДИЋ Михајло 1912 Трнић, Слуњ Столар Фабрика авиона 13, 26, 40
1128 ТОСКИЋ Миодраг 1910 Краљево Бравар Фабрика авиона 7, 13, 27, 40
1232 ТОСКИЋ Радослав 1910 Будилови / Брус (?) Молер Фабрика авиона 13, 31, 40
1780 ТОЧИЛОВИЋ Дринка 1904 Буковица Домаћица 6
0263 ТОШИЋ Л. Василије 1914 Зеница, Босна Чиновник Железничка ложионица 10, 13, 30, 22
0431 ТОШИЋ Г. Данило 1892 Влакча, Младеновац Кочничар Железничка станица 7, 12, 13, 31, 22
1133 ТОШИЋ С. Душан 1913 Црквенац, Свилајнац Бравар Фабрика авиона 7, 13, 31, 40
2115 ТОШИЋ Т. Милорад 1897 Краљево Полицијски писар 7, 17, 27
2116 ТОШИЋ Р. Миодраг 1922 Брезовица Земљорадник 6
1233 ТРАИЛОВИЋ Миодраг 1924 Краљево Радник Фабрика авиона 13, 29, 40
0262 ТРАЈАНОВИЋ К. Бранко 1900 Кочане Прегледач кола Железничка ложионица 10, 13, 27, 22
1141 ТРАЈИЋ П. Војислав 1921 Гњилане Ковач Фабрика авиона 7, 13, 30, 35, 40
1123 ТРАЈИЋ П. Чедомир 1910 Гњилане Радник Фабрика авиона 7, 13, 35, 40
1234 ТРАЈКОВИЋ Војислав 1897 Маркатица Радник Фабрика авиона 13, 29, 31, 40
0274 ТРАЈКОВИЋ М. Душан 1908 Тибужде, Пчињски срез Ложач Железничка ложионица 7, 10, 13, 29, 22
0774 ТРАЈКОВИЋ Михајло 1912 Влашко Поље, Космај Бравар Фабрика вагона 11, 13, 31, 22
0435 ТРАЈКОВИЋ М. Ранко 1904 Крушевац Кондуктер Железничка станица 7, 12, 13, 31, 22
0057 ТРБОЈЕВИЋ Љубомир 1909 Какањ, Босна Службеник Служба ПТТ 7, 13, 32
1139 ТРЕТЊАК Иван 1923 Марибор Радник Фабрика авиона 13, 23, 34, 40
0261 ТРИПКОВИЋ Н. Богољуб 1909 Моклиште, Бела Паланка Машиновођа Железничка ложионица 10, 13, 26, 22
1607 ТРИПКОВИЋ М. Михаило 1903 Пријепоље Столар Приватник 7, 13
1392 ТРИПКОВИЋ В. Млађен 1878 Пријепоље Зидар 13
2117 ТРИФУНОВИЋ М. Бранислав 1908 Гокчаница, Краљево Земљорадник 6
0777 ТРКУЉА С. Давид 1913 Маринковци, Босна Бравар Фабрика вагона 7, 11, 13, 27, 22
0776 ТРКУЉА В. Јован 1909 Ковин Бравар Фабрика вагона 7, 11, 13, 31, 22
1126 ТРМЧИЋ Милан 1905 Гњилане Фарбар Фабрика авиона 7, 13, 31, 40
1236 ТРМЧИЋ С. Милан 1925 Београд Ученик – шегрт Фабрика авиона 7, 17, 31, 40
1137 ТРНАВАЦ Г. Милош 1923 Уб Стругар Фабрика авиона 7, 13, 31, 40
0264 ТУНИЋ Л. Георгије, Глигорије 1913 Призрен Котлар Железничка ложионица 10, 13, 31, 22
1127 ТУПОВИЋ Панта 1912 Скопље Столар Фабрика авиона 13, 26, 40
0773 ТУРИНСКИ Милан 1917 Петровград (Зрењанин) Бравар Фабрика вагона 7, 11, 13, 22
1140 ТУРК Франц 1920 Шкофја Лока Техничар Фабрика авиона 13, 34, 40
0477 ТУЦАКОВИЋ А. Милутин 1921 Краљево Радник – приправник XIV секција ЗОП-а 2, 13, 27, 22
.
Извор података у Регистру стрељаних на сајту: НМК, Историјска збирка за период од 1918. Пројекат базе података „Жртве II светског рата на краљевачком подручју“, аутор Силвија Крејаковић, музејски саветник.