ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2015

септембар 8, 2015 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 08.09.2015.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 5/2015 за набавку услуга штампе за потребе издавачке и изложбене делатности Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

Konkursna dokumentacija

Poz. pismo

Pitanje i odgovor1

Pitanje i odgovor 2

Odluka o dodeli ugovora JN 5-15