ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 6/2015

септембар 15, 2015 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 15.09.2015.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 6/2015 за набавку радова на инвестиционом одржавању легата Оливере Радојковић-Чоловић у Краљеву – друга фаза. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

Konkursna dokumentacija

Pozivno pismo – druga faza

Odluka o dodeli ugovora 6-15