Српски средњовековни новац

септембар 22, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

srpski-srednjovekovni-novac-sladjana-spasic-012Српски средњовековни новац / Слађана Спасић ; [фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2015 (Краљево : Интерклима графика). – 68 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 500. – Summary: Medieval Serbian Coinage. – Библиографија: стр. 68.

ISBN 978-86-85179-63-1 (брош.)
737.1(497.11)“11/14″(083.824)

COBISS.SR-ID 217670412
Преузми каталог