СРПСКИ СРЕДЊОВЕКОВНИ НОВАЦ

септембар 18, 2015 у рубрици АКТУЕЛНО, ИЗЛОЖБЕ, НУМИЗМАТИКА, СЛАЂАНА СПАСИЋ аутор Уредник

srpski-srednjovekovni-novac
Уторак 22. септембар 2015. године у 19 часова. Галерија Народног музеја Краљево. Аутор Слађана Спасић.

 

Јачањем српске средњовекоене државе и развојем привреде показала се потреба за ковањем новца. Постепено су отварани рудници сребра на територији српске државе: Брсково, Сребреница, Рудник, Ново Брдо, Плана, Трепча, Рудишта и други. У оквиру рудника радиле су ковнице новца које су поседовале мајсторе коваче и мајсторе резаче калупа новца. Српски средњовековни новац је кован углавном од сребра и основни номинал био је динар. Бакарни новац кован је само у приморским градовима: Котор, Улцињ, Бар, Скадар, Дриваст и Свач, у којима се поред сопственог новца, ковао и новац српских владара (Решетар, 1924:52). Такође од сребра коване су и неопходне мање новчане јединице, полудинари и оболи, али њихов број је много мањи. Ови номинали ковани су у рударским центрима и градовима: Рудник, Рудишта, Смедерево и Ново Брдо.
Први српски новац ковао је краљ Стефан Радослав по угледу на византијски новац. Касније, отварањем рудника сребра у Брскову и обновом производње стекли су се услови и за обнову ковања српског средњовековног новца. Српски новац ковали су следећи краљеви: Стефан Урош I, Стефан Драгутин, Стефан Урош II Милутин, Стефан Владислав II, Стефан Урош III Дечански, Стефан Душан, Вукашин као и цареви Душан и Урош, деспоти Стефан Лазаревић, Ђурађ Бранковић и други, све до пада државе и губитка самосталности 1459. године.
Ковнице новца уступане су предузетницима у закуп. Закупци су били дужни да воде прописану монетарну политику водећи рачуна о финоћи и тежини емисија, али неки од њих се нису тога придржавали. Ради контроле ковања емисије новца биле су обележаване сиглама у виду знакова и слова. Сигле су представљале ознаку одговорних лица у ковници или одређену ковницу. У почетку, сигле су у облику крстића, тачака, кружића, цветова, а касније су у облику слова (једно слово или два слова). Самим тим настају комбинације слово и представа или комбинација знака и слова. Касније се уводе представе у виду птица, биљака, звезда и других симбола као сигле на новцу (Божиновић, 1998: 166).