КУЛТУРА СЕЋАЊА: Ко не памти изнова проживљава

октобар 15, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

kultura secanja_1Култура сећања : ко не памти изнова проживљавa / Силвија Крејаковић, Сузана Новчић ; [превод Наташа Павловић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 (Краљево : Интерклима-графика). – 52 стр. : илустр. ; 21 x 23 cm

Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 47-49. – Summary.

ISBN 978-86-85179-64-8 (брош.)
316.75(497.11)(083.824)
341.322.5(497.11)“1941″(083.824)

COBISS.SR-ID 218150668

Преузми каталог у PDF формату