КАРАНОВАЦ-КРАЉЕВО У СРПСКОЈ ШТАМПИ 1868-1903

децембар 16, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, МОНОГРАФИЈЕ аутор Уредник

karanovac-kraljevo-u-srpskoj-stampi-600КАРАНОВАЦ – Краљево у српској штампи : 1868-1903 / приредио Славољуб Маржик. – Краљево : Народни музеј Краљево, 2015 (Врњачка бања : Интерклима графика). – 560 стр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 2)

Тираж 500. – Речник страних и мање познатих речи: стр. 558-560. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Списак дневних листова и часописа који су коришћени (наведене су године): стр. 555-557.

ISBN 978-86-85179-62-4 (пласт.)
316.4(497.11)“1868/1903″(047.6)
908(497.11 Kraljevo)“1868/1903″(047.6)

COBISS.SR-ID 216763148

Преузми књигу у PDF формату