НАША ПРОШЛОСТ 15

децембар 17, 2015 у рубрици ИЗДАВАШТВО, ПЕРИОДИКА аутор Уредник

nasa-proslost-15-webISSN 0550-4317 (Štampano izd.)

ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ

ЗБОРНИК РАДОВА
НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
КРАЉЕВО 2015.

стр. Аутор Наслов
 Уводне стране
9 Димитрије Љ. Маринковић Павиљон за богојављанску воду Момира Коруновић у Манастиру жичи
The Epiphany Water Pavilion in the Monastery of Žiča  Designed by Momir Kurunović
33   Душан C. Рашковић
Гордана Г. Гаврић
Римске и рановизантијске фибуле на источним падинама Копаоника
Roman and Early Byzantine Fibulae on the Eastern Slopes of Kopaonik
41   Драгана Грбић О изворима за племенске заједнице у Горњој Мезији
On the Sources for Tribal Communities in Upper Moesia
49   Марија Алексић Чеврљаковић
Олег Романов
Аплика са представом Силена са локалитета Црквине у Конареву код Краљева
An Appliqué Depicting Silenus from the Site Crkvine at Konarevo near Kraljevo
59   Радивој Радић Скакавци долазе!
(Цртица о једној пошасти)
Grasshoppers are coming!
(Sketch about a Plague)
67   Драгољуб Даниловић Границе и територија Епархије жичке, властелинства Манастира жиче и област Западног Поморавља од 13. до 15. века
The Borders and Territory of the Eparchy of Žiča, the Estate of the Monastery of Žiča and the Region of the West Morava Valley from the 13th to the 15t Century
83   Милољуб Арсић Породица Зубовић – данас Војмиловци
The Zubović Family – today Vojmilovci
91   Радомир Ристић Болести и други узроци смрти становника Краљева крајем 19. века
Diseases and Other Causes of Death of the
Inhabitants of Kraljevo at the End of the 19th Century
101   Иван М. Бецић Краљевска акционарска штедионица (1885–1941)
The Royal Shareholders’ Savings Bank (1885–1941)
113   Анђелка Драгојловић Материјална и духовна обнова Манастира жиче у међуратном периоду
Material and Spiritual Renewal of the
Monastery of Žiča in the Mid-War Period
137   Силвија Крејаковић
Александар Бережнов
Савезничко бомбардовање 1944:
Краљево, гомила рушевина – масовна гробница
Allied Bombing in 1944:
Kraljevo, a Heap of Ruins – Mass Grave
 173   Милош Тимотијевић 70 година од победе над фашизмом
у Србији (1945–2015)
70 Years after the Victory over Fascism
in Serbia (1945–2015)
 191   Горан Давидовић Рехабилитација др Василија (Костића),
епископа жичког и бањалучког
Rehabilitation of Dr Vasilije (Kostić),
Bishop of Žiča and Banja Luka
215   Милена Милчева Централни државни архив Историја, архивске збирке, сведочанства о бугарско-српским односима
The Central State Archives: History, Archive Collections, Testimonies of Bulgarian-Serbian Relations
 235   Слађана Спасић Нострификоване новчанице из Нумизматичке збирке Народног музеја у Краљеву
Nostrified Banknotes from the Numismatic Collection
of the National Museum in Kraljevo
ПРИКАЗИ
BOOK REVIEWS
 257 Биљана Сикимић Срби у Будимској доњој вароши Табан према пописима из 18. века, Архив Србије, Београд, 2014, стр. 151, приредили Вера Филиповић и Александар Рафаиловић
 257 Наташа Павловић Откривање Балкана, Мали Немо, Панчево, 2013, стр. 229, Сања Лазаревић Радак
 257 Милутин Тадић Манастир Нова Павлица, Краљево, 2014, стр. 63, фотографије у боји, резиме на енглеском, библиографија, Бранислав Цветковић, Гордана Гаврић