Оглас јавне набавке мале вредности бр. 1/2016

фебруар 26, 2016 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 23.02.2016.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2016 за набавку физичко-техничког обезбеђења Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

Konkursna dokumentacija

Pozivno pismo

Odgovor

Odgovor broj 2

Odluka o dodeli ugovora 1-2016