НАША ПРОШЛОСТ 16

април 15, 2016 у рубрици ИЗДАВАШТВО, ПЕРИОДИКА аутор Уредник

korice16ISSN 0550-4317 (Štampano izd.)

ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ

ЗБОРНИК РАДОВА
НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО
КРАЉЕВО 2016.

Преузми интегралну верзују у PDF формату

стр. Аутор Наслов
 Уводне стране
 9  Срђан Катић  Рударство Чемерна и Троглава (16–17. век)
Mining at Čemerno and Troglav (16th-17th centuries)
 25  Милољуб Арсић  Антоније Ристић Пљакић војвода карановачки
Antonije Ristić Pljakić – the Duke of Karanovac
 43  Иван М. Бецић  Краљевски трговачки кредитни завод
The Royal Trade Credit Institute
 53  Јована Кулунџија  Слика Манастира Милешеве и околине у белешкама путописаца 17. и 18. века
The Picture of the Monastery of Mileševa and Its Surroundings in the Records of Travel Writers in the 17th and the 18th Centuries
 61  Душан Мијовић  Панчићева проматрања геодиверзитета и куриозитета Србије
Pančić’s Reconnaissance Survey on Geodiversity and Curiosities in Serbia
 АРХИВИСТИКА И МУЗЕОЛОГИЈА
ARCHIVAL SCIENCE AND MUSEOLOGY
 79  Радомир Ристић  Попис арачких глава Јошанице, Горњег Ибра и Јелеча (1833)
The Census of Kharaj Payers of Jošanica, Upper Ibar and Jeleč (1833)
 143  Нада Љушић  Правилник за теренску службу при катастарском премеру у 1892. години
The Rule Book for Field Service in the Cadastral Survey in 1892
 159  Татјана Драгићевић  Збирка инвентара цркава и коренитог иметка црквених општина у Архиву Српске православне епархије будимске
The Collection of Inventories of Churches and the Whole Property of Church Municipalities in the Archives of the Serbian Orthodox Eparchy of Budim
 175  Јасминка Марковић  Гуслари Студеничког среза с краја 19. и почетка 20. века у списима Тихомира Д. Ђорђевића
Gusle Players from the Studenica District at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Centuries in the Written Documents of Tihomir D. Djordjević
 209  Ана Стјеља  Добрила Главинић – Кнез Милојковић Наше и стране добровољне болничарке у ратовима за ослобођење
Dobrila Glavinić – Knez Milojković Serbian and Foreign Volunteer Nurses in the Liberation Wars
 217  Бошко Ракић  Надлежности архива на заштити архивске грађе и у вршењу јавних овлашћења
The Jurisdiction of Archives in the Protection of Archive Material and the Exercise of Public Authorizations
 229 Виктор Нојман
Марчела Опреску
 Барокна палата – Музеј уметности у Темишвару
Thе Baroque Palace – The Timişoara Museum of Art
 235  Катарина Живановић  Музејски програм као индикатор друштвене кохезије
The Museum Programme as an Indicator of Social Cohesion
 245  Биљана Сикимић  Живети у Краљеву 1939–1941.
Living in Kraljevo 1939–1941
 263  Татјана Михаиловић  Музеј као банка сложених културних података
Museum as a Bank of Complex Cultural Data
 279  Прикази
BOOK REVIEWS
 Завршне стране