Оглас јавне набавке мале вредности број 2/2016

април 5, 2016 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 05.04.2016.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 2/2016 за набавку услуга штампе за потребе издавачке и изложбене делатности Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs.

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Obavestenje o obustavi