Краљево : од вароши до града / Драган Драшковић

август 23, 2016 у рубрици АКТУЕЛНО, ДРАГАН ДРАШКОВИЋ, ИЗДАВАШТВО, МОНОГРАФИЈЕ аутор Уредник

Panoi KV poster (2)ДРАШКОВИЋ, Драган, 1942-
Краљево : од вароши до града / Драган Драшковић ; [сарадници Тиана Јовановић, Олег Романов, Срђан Вуловић ; превод Наташа Павловић]. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2016 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 525 стр. : фотогр. ; 23 cm

Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. – Тираж 1.000. – Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-85179-73-0
94(497.11 Краљево)(084.12)
77.03(497.11)(084.12)
908(497.11 Краљево)(084.12)

COBISS.SR-ID 224972044

Преузми књигу у PDF формату