МОЗАИК ПРАКСИС

август 5, 2016 у рубрици ИЗЛОЖБЕ, ПРОГРАМИ, УМЕТНОСТ аутор Уредник

plakat MOZAIK PRAKSIS Kraljevo

16.8 – 10.9.2016. Галерија Народног музеја Краљево.

Ова изложба представља мозаичку праксу на делу – мозаик праксис или мозаичка пракса, назив је Оливере Гаврић Павић, ауторке изложбе и једне од излагача на овој поставци. Оливера Гаврић Павић је и ауторка књиге о мозаику и историји мозаика на нашим просторима „Мозаик у Србији 1950-2015.“ Она је један од оснивача уметничке групе Аметист, која се дуго година бавила популаризацијом мозаика на територији бивше Југославије. Иван Павић и Драган Васић такође су били чланови групе ликовних уметника Аметист, која је постојала од 2001-2014. године.

Изложба показује поетско-технолошку анализу савременог мозаика описаног у књизи у одељку „Мозаик између декорације и уметности.“ На изложби је приказано 30 мозаика и 14 паноа. Панои објашњавају мозаике према подели савременог мозаика и категоријама које из те поделе произилазе. Ауторка пружа поделу мозаика на:

  1. Репродукције и самосвојно дело (што је основна подела), затим
  2. (подела по врсти мозаичких медија на) Мозаик-слику, мозаик-скулптуру и мозаик-рељеф, затим,
  3. (према колориту на) Колористички и монохроматки мозаик, и њихове варијанте,
  4. (према методима израде на) инверзни-ливени мозаик и мозаик рађен директним методом, и на,
  5. Традиционални мозаик и потпуно супротне приступе.

Из ове поделе произилазе различите мозаичке поетике. Мозаик обухвата толико различите појаве, да се мора нагласити специфичност онога на шта мислимо. На изложби су размотрени различити приступи, који би на једном месту указали на специфичности и разнолике могућности ове јединствене технике,          као што је комбинација ливених комада рељефа у металу и мозаика, као у делима Драгана Васића. У делима Ивана Павића видимо мозаик-слику са аплицираним рељефом, мозаик-рељеф, као и аплицирање мозаика на скулптуру насталу скулпторалном обрадом делова животињског скелета. У радовима Оливере Гаврић Павић присутне су различите технике израде мозаика, па и експериментални мозаик са намерним остављањем празне позадине и видљиве арматуре која је постала део композиције, као у делу под називом „Форма I“.

Мозаик је, као техника, кроз историју посматран као занатска вештина или као комерцијална техника зидног сликарства када су уметници добијали наруџбине за декорацију великих зидних површина у јавним просторима. Савремени интимистички, портативни мозаик, као самосвојни поетски и ликовни концепт, готово да избегава наручиоца и део је ауторског уметничког опуса, а уметник је, дакле, одговоран пре свега према захтевима сопствене естетике и наступа као самостални излагач. Ипак, на овој изложби имамо и примере мозаичких композиција рађених за фасаде цркава, као што је црква у Сремчици, рад Оливере Гаврић Павић, подних мозаика урађених у ентеријеру или зидних мозаика у екстеријеру, као што је један од мозаика на зиду београдског зоолошког врта, такође рад Оливере Гаврић Павић.