Мија

октобар 20, 2016 у рубрици ИЗДАВАШТВО, МОНОГРАФИЈЕ аутор Уредник

mijaСАРИЋ, Миодраг, 1923-1977
Мија / приредио Ђорђе Симић. – Краљево : Народни музеј, 2016 (Врњачка бања : Интерклима-графика). – 159 стр. : фотогр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 3)

Ауторова слика. – Тираж 400. – Стр. 7-8: Предговор / Славољуб Маржик. – Животопис: стр. 9-33.

ISBN 978-86-85179-70-9 (karton)
821.163.41-82
821.163.41:929 Сарић М.

COBISS.SR-ID 223661580

Преузми књигу у PDF формату