Краљево 14. X 1941.

фебруар 22, 2017 у рубрици ДРАГАН ДРАШКОВИЋ, ИЗДАВАШТВО, КАТАЛОЗИ аутор Уредник

kraljevo-14-10-41cДРАШКОВИЋ, Драган, 1954-

Краљево 14.Х. 1941.: документа и слике / [аутори изложбе и текстова] Драган Драшковић и Љубиша Ајдић. – Краљево: Народни музеј, 2016 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – 95 стр.: илустр.; 21 х 23 ст Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary: 1. Ајдић, Љубиша, 1936- [аутор] [аутор изложбе]

а) Ратни злочини – Други светски рат 1939-1945 – Краљево – 1941 -Изложбени каталози ђ) Краљево – 20в – Изложбени каталози СОВ155.51МО 226429964

Преузми каталог у PDF формату