БУРА – Луис Марер

април 18, 2017 у рубрици ИЗДАВАШТВО, МОНОГРАФИЈЕ аутор Уредник

Луис Марер

МАРЕР, Луис, 1917-1977
Бура / Луис Марер ; [превела Гордана Тимотијевић ; предговор Љубодраг П. Ристић]. – Краљево : Народни музеј, 2016 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 138 стр. ; 21 cm

Превод дела: Bora / Louis Mahrer. – Тираж 500. – Стр. 5-11: Луис Марер – борац за правду у неправедном рату / Љубодраг П. Ристић.

ISBN 978-86-85179-76-1 (картон)
821.112.2(436)-31
821.112.2(436).09-31 Марер Л.

COBISS.SR-ID 227839500

Преузми књигу у PDF формату