Oglas JN male vrednosti 1/17

април 3, 2017 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 28.02.2017.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2017 за набавку физичко-техничког обезбеђења Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

Konkursna dokumentacija

Pozivno pismo FTO

Odluka o dodeli ugovora JN 1-2017

Obavestenje о z akljucenom ugovoru fto