Поводом текста објављеног у рубрици КУЛТУРА дневног листа „Политика“, назива „Ноћ и сумрак музеја у Краљеву, упућујемо Деманти

мај 11, 2017 у рубрици Uncategorized, ТАТЈАНА МИХАИЛОВИЋ аутор Tatjana Mihailovic

Ненад Марковић, председник Скупштине града Краљева у изјави за „Политику“ (10. мај 2017, стр. 17) тврди да „услови предвиђени за директора музеја нису у складу са законским тј. сувише су захтевни и скројени да их испуњава само садашњи директор…“ Оштро демантујемо ову изјаву обзиром да су услови конкурса у потпуном складу са новим Законом о култури и његовим допунама из 2016. и Статутом из 2011. године, који је остао важећи обзиром да је Градска управа опструирала доношење новог. Да конкурс по било ком основу није у складу са поменутим законом, он не би могао да буде прихваћен од стране независног Управног одбора и Комисије за избор и именовање Скупштине града Краљева (која је даље донела Решење о именовању Драгана Драшковића), нити би могао да стигне до фазе скупштинског одлучивања где, упркос завршној фази регуларног управног поступка, није изгласан, у чему и јесте суштина политичке опструкције.

Захтевност“ коју Ненад Марковић спочитава, елементарни су стандарди музејске струке, који спадају у услове за избор директора музеја у Србији деценијама уназад, и део су општих међународних стандарда по којима раде и музеји у свету. Ове услове су испуњавала сва четири претходна директора Музеја, ако рачунамо од 1992. године када је био донет претходни статут, који садржи исте стандарде: стручни испит у области заштите културних добара, који се односи на музеје, заводе за заштиту споменика културе, архиве и сл, и одређене научне области које су у музејима и другим сличним установама заступљене (археологија, историја, историја уметности, етнологија, Факултет ликовних уметности).

Реч је о широком оквиру струке, који испуњавају сви запослени кустоси већ у самом Народном музеју Краљево, а не само Драган Драшковић, један од њих (историчар, музејски саветник). Другим речима, још 12 кустоса само из наше установе могло je да се јави на Конкурс, као и сваки други искусни кустос или стручњак са територије Србије.