Обавештење

јун 7, 2017 у рубрици Uncategorized аутор Tatjana Mihailovic

Народни музеј Краљево је према захтевима и упутствима Одељења за друштвене делатности (бр. 67/16) ускладио свој Статут са Законом о култури, односно допунама и изменама овог закона из 2016. године. Статут је предат оснивачу у септембру прошле године чиме је наша законска обавеза извршена, али није усвојен на Скупштини града Краљева, након чега установи није упућено образложење овог поступка.
Музеј се у фебруару (допис Градоначелнику бр. 01-41, од 10. 02. 2017.) обратио оснивачу и упозорио га на неусаглашени Статут Народног музеја. О истом проблему је информисана Државна ревизорска институција, Министарство културе и информисања и Министарство за државну управу и локалну самоуправу, о чему смо Вас већ обавестили. Министарство културе и информисања је упутило допис Градској управи и градоначелнику поводом овог проблема.
Иако је оснивач био обавезан да у року од 6 месеци од доношења законских измена усвоји нови Статут Народног музеја, он до данас, 10 месеци касније, још увек ово није учинио. Сада своју одговорност пребацује на нашу установу, према изјави Ненада Марковића, председника Скупштине града Краљева, а поводом ванредне седнице која ће се одржати у четвртак, 8. јуна 2017. ради постављања в.д. директора Народног музеја Краљево, где је за портал Srbija video (srbijavideо.com) изјавио:„ Рад ове установе је у проблему. Министарство тражи да се промени статут, јер није усклађен са Законом о култури. На седници ћемо изабрати в.д. директора музеја, како би израдили статут до реализације конкурса за директора музеја“.
Још једном понављамо – да је Статут апсолутно усклађен са допунама и изменама Закона о култури изато и усвојен од стране Управног одбора Народног музеја, Закључком Комисије за друштвене делатности и Градског већа, чиме је потврђена његова законска валидност.
С обзиром да нови статут није усвојен (иако су у пакету на седници 30.09.2016. усвојени статути свих других установа усклађени на исти начин), на снази је Статут Народног музеја из 2011. Тврдимо да одредбе важећег статута које предвиђају допунске услове нису у супротности са новим Законом у култури и могу да се регулишу Статутом установе.
Упозоравамо да према члану 37. став 3 Закона о култури, вршилац дужности директора мора да испуњава услове које прописују Закон o култури (члан 36.) – пет година рада у струци; и Статут Народног музеја Краљево (чл. 37) – положен стручни испит у области заштите културних добара; и сви остали наведени услови који су утврђени Статутом установе по Закону о култури, члан 36, став 1. Уколико се Скупштина града на седници заказаној за 8. јун 2017. оглуши о закон, бићемо принуђени да поднесемо кривичну пријаву за злоупотребу положаја против председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине.

Скупштина града може своју одлуку да донесе само у оквиру закона и у оквиру важећег Статута. Скупштина града не може да тумачи закон, може само његов доносилац, Народна скупштина Србије, а надзор над законитошћу аката врши надлежно министарство.
Очигледна је намера Скушптине града да се узурпира право Народне скупштине Србије и Министарства културе и информисања РС и да самовољно тумачи акта тако што ће их у тумачењу прилагодити будућем кандидату зарад политичке воље.

Колектив Народног музеја Краљево

Достављено:

– Градоначелник др Предраг Терзић
– Председник Скупштине града Краљева
– Скупштински послови
– Министарство за државну управу и локалну самоупрву
– Министарство културе и информисања РС
– Све одборничке групе
– Музејско друштво Србије
– Национални комитет ICOM-a
– Медији