Градина на Јелици

октобар 3, 2017 у рубрици АРХЕОЛОГИЈА, ИЗЛОЖБЕ, ПРОГРАМИ аутор Уредник

Изложба „Градина на Јелици – утврђени центар у Илирику VI века и вишеслојно археолошко налазиште“  биће отворена у суботу, 7. октобра 2017. године, у 19.30 часова, поводом Краљевдана, Дана града Краљева, у организацији Народног музејa Чачак и Народног музеја Краљево. Аутор изложбе је др Михаило Милинковић, редовни професор на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду.
Изложба је првобитно (2014. године) иницирана поводом обележавања тридесет година истраживања на локалитету Градина, на планини Јелици у близини Чачка, под руководством аутора изложбе, у Народном музеју Чачак. Изложба ће бити представљена у скоро двоструком обиму и са новим налазима. Експонати, углавном из фонда Народног музеја Чачак, њих 507 – груписани су хронолошки, тематски и према намени – од оних везаних за историјат истраживања, до налаза праисторијског, римског, рановизантијског и раносредњовековног периода. Поставка настоји да прикаже све расположиве материјалне трагове живота људи у поменутим периодима, уз примедбу да доминира материјал из рановизантијског времена, VI и можда почетка VII века. Поред предмета за свакодневну употребу (покућство, алат, лични прибор, накит, новац итд.), биће изложена и камена пластика, пореклом из остатака базилика или из профаних грађевина, заједно са код нас ретким сачуваним остацима црквеног живописа из VII века.

 

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ