Тематски округли столови у оквиру пројекта „Голија – прелаз од планирања ка развоју“

октобар 29, 2017 у рубрици ПРЕДАВАЊА, ПРОГРАМИ аутор Уредник

Четвртак, 26.октобар 2017. Галерија Народног музеја Краљево.

Foto: FoNet/Evropski PROGRES

Како би заједно размотрили и дефинисали модел управљања развојем Парка природе „Голија“ и Голијом као туристичком дестинацијом, Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и развојни програм Европски ПРОГРЕС, 26. и 27. октобра 2017. године, у Краљеву организују тематске округле столове, који окупљају представнике министарстава и локалних власти, институција, приватног и цивилног сектора, као и појединце. Округли столови се организују у оквиру пројекта „Голија – прелаз од планирања ка развоју“, који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске, преко Европског ПРОГРЕС-а, и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, са циљем да се створе услови за одрживи развој Парка природе „Голија“. Пројекат, поред дефинисање модела општег управљања развојем Парка природе „Голија“ који ће бити израђен у складу са националним оквиром и локалним контекстом, подразумева и израду недостајуће планске документације за изградњу кључних инфраструктурних коридора неопходних за развој Голије.

У име града домаћина, учеснике је поздравила заменица градоначелника Краљева Марица Мијајловић

У име града домаћина, учеснике је поздравила заменица градоначелника Краљева Марица Мијајловић, која је истакла да је ово велики напредак за град Краљево будући да је у последњим договорима ушао у овај велики државни пројекат. „Врло је битно да са суседним општинама Рашком, Сјеницом, Ивањицом и градом Новим Пазаром дамо допринос у смислу развоја једног доброг модела управљања, штитећи све оно што Парк природе „Голија“ носи са собом и формиравши акциони план, где ћемо ми, град са стручним службама и свим оним што је потребно, као део читавог процеса, учествовати у изградњи модела који ће резултирати одрживим развојем Парка природе „Голија““, истакла је заменица градоначелника Краљева. Мијајловићева је нагласила да, иако је крајња дестинација Голија – сви који пођу ка Голији морају проћи кроз поменуте градове и општине, а свака локална самоуправа на тој путањи има део доприноса у пројекту. „То се односи и на израду планова детаљне регулације за инфраструктурне пројекте, затим садржајно, па касније са приливом новца, развојем туризма, развојем подручја, очувањем парка природе, биодиверзитета. Град Краљево ће дати максималан допринос у пројекту и, када све заживи, учествовати у читавом процесу“, поручила је Марица Мијајловић.

Округли сто је отворио државни секретар Министарства трговине, туризма и телекомуникација Мирослав Кнежевић

Округли сто је отворио државни секретар Министарства трговине, туризма и телекомуникација Мирослав Кнежевић, који је истакао да је Министарство иницирало пројекат јер жели да дефинише стратешки оквир даљег развоја Парка природе „Голија“. „У овим фазама, кроз креирање планске документације и дефинисање модела управљања, настојимо да створимо услове да се у неком наредном периоду развија и искористи, валоризују сви потенцијали пре свега природни па културно-историјски који се налазе на овом подручју. У планирању даљег развоја важно је да укључимо представнике локалних заједница и кроз овакве догађаје чујемо њихове ставове и кроз заједничке дискусије дођемо до неких предлога и дефинисања даљих модела управљања како бисмо стврили боље економске услове за даљи живот и развој овог подручја“, рекао је државни секретар додавши да ће се потрудити да направе такве планове који ће омогућити несметани даљи развој и поштовање система заштите који су већ одређени.

Учесницима се обратио и Марко Вујачић, национални менаџер програма Европски ПРОГРЕС

Учесницима се обратио и Марко Вујачић, национални менаџер програма Европски ПРОГРЕС. Он је истакао значај финансијске подршке ЕУ – Владе Швајцарске, и сарадње са Министарством трговине, туризма и телекомуникација. „Имамо прилику да радимо на овом пројекту који се тиче постављања темеља, првих корака ка одрживом развоју Голије. Ми пружамо подршку за израду планских докумената, дефинишемо модел управљања, заједно ћемо дефинисати акциони план за развој Голије. Ако желимо одрживи развој ове јединствене природне целине, верујемо да је неопходно да обезбедимо партиципацију свих оних којих се Голија тиче, да учествују у дефинисању пројеката и мера за развој Голије. Све што радимо подразумева очување природне јединствености, биодиверзитета и природног и културног наслеђа Голије. Не морамо све да измислимо, треба да се позовемо на добре европске праксе и примере и да их прилагодимо локалном контексту и оном што је присутно у Србији. Тиме стварамно услове, средњорочно и дугорочно, за валоризацију сјајних потенцијала које Голија има за развој туризма, пољопривреде, за економски развој који ће првенствено бити на корист оних који живе на подручју Голије и локалних самоуправа и Србију“, образложио је представник Европског ПРОГРЕС-а. Пројекат „Голија – прелаз од планирања ка развоју“ и концепт тематских округлих столова представио је

Виктор Вељовић из Европског ПРОГРЕС-а, а Драган Рогановић (ИДА/Агенда 21/Футура) је изнео презентацију основне процене о могућим моделима за управљање развојем Парка природе „Голија“ и представио резултате анкете. У раду првог дана су учествовали представници релевантних министарстава и пет локалних самоуправа на чијој територији се Голија простире – Краљева, Ивањице, Новог Пазара, Рашке и Сјенице. Током дводневних радионица, учесници и учеснице ће дискутовати о свим важним сегментима развоја Голије укључујући заштиту животне средине, очување природног и културног наслеђа, економске и туристичке аспекте, као и развој инфраструктуре, што ће допринети да се сагледају различита гледишта и нађу квалитетна решења уз учешће свих релевантних заинтересованих страна.

 

-Република Србија, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
-РАШКИ ОКРУГ: Округли столови о концепту развоја Голије
-ГРАД КРАЉЕВО: Голија – прелаз од планирања ка развоју
-Завод за заштиту споменика културе Краљево
-PORTAL KRUG: ZA ODRŽIVI RAZVOJ PARKA PRIRODE GOLIJA
-Info LIGA: ZA STRATEŠKI RAZVOJ GOLIJE – PRELAZ OD PLANIRANJA KA RAZVOJU
-DANAS: Strateški razvoj Parka prirode „Golija“