ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018

јануар 31, 2018 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 31.01.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2018 за набавку услуга штампе за потребе издавачке и изложбене делатности Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

 

Позивно писмо http://media.nmkv.rs/000/2018/jnmv-1-2018-pozivno-pismo.pdf

Конкурсна документација http://media.nmkv.rs/000/2018/jn-1-2018-konkursna-dokumentacija.pdf

Питања и одговори (бр.1): http://media.nmkv.rs/000/2018/jnmv-1-2018-pitanja-i-odgovori.pdf

Питања и одговори (бр.2): http://media.nmkv.rs/000/2018/jnmv-1-2018-odgovor-br-2.pdf

Одлука о додели уговора: http://media.nmkv.rs/000/2018/jn-1-2108-odluka-o-dodeli-ugovora.pdf