ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2018

фебруар 26, 2018 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 26.02.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 2/2018 за набавку физичко-техничког и противпожарног обезбеђења Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

 

Позивно писмо

Конкурсна документација

Питање ЈН мале вредности 2-2018

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора