ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018

март 22, 2018 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 22.03.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 3/2018 за набавку добара – електричнe енергије за 2018.годину за  потпуно снабдевање за потребе Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

Позивно писмо

Конкурсна документација

Питање бр.1

Одговор бр.1

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора