Публикован јединствени налаз фосилног кита са територије наше земље

април 16, 2018 у рубрици АКТУЕЛНО, ГЕОЛОГИЈА И БИОЛОГИЈА, ПРЕДРАГ РАДОВИЋ аутор Уредник

У сарадњи са колегом Павелом Голдином (Pavel Gol’din) са Зоолошког Института при Националној академији наука Украјине (Кијев), кустос Народног музеја у Краљеву Предраг Радовић публиковао је остатке јединог фосилног кита са територије Србије. Фосили су откривени још 1935. године у Белим Водама у Београду, а сада је први пут објављена детаљна анализа комплетног материјала, укључујући и до сада непубликоване делове каудалног (репног) скелета, који се чувају у Природњачком музеју у Београду. Утврђено је да су у питању остаци јувенилне форме безубог кита усана (Cetacea, Mysticeti) из натпородице Cetotherioidea – највероватније из рода Parietobalaena. Величина тела од 2,5 m (тј. 3 – 3,5 m за одраслу јединку), која је процењена на основу димензија фосилних остатака, сврстава примерак из Белих Вода међу најмање познате китове усане. Поређења ради, најмања данашња врста китова усана (Caperea marginata) има дужину од 6 – 6,5 m, а највећа (плави кит Balaenoptera musculus) достиже и преко 30 m. Овај кит живео је пре око 12,7 – 12,4 милиона година у водама прамора Паратетиса, које је постојало на подручју централне Европе током неогене периоде, а које је плавило и северне делове Србије. Остаци из Белих Вода представљају неке од последњих примерака китова усана са подручја Паратетиса. Рад је објављен у последњем броју научног часописа Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia и може се наћи на следећој адреси:

https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/article/view/9751