ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2018

јун 8, 2018 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 08.06.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 4/2018 за набавку радова-извођење радова на уређењу ентеријера за нову сталну поставку ризнице манастира Студенице.  Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка ЈН 4-18