ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2018

јул 11, 2018 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 11.07.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 5/2018 за набавку радова – нова поставка ризнице манастира Студеница.  Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs/

Позивно писмо
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора