КАРАНОВАЦ у српској штампи : 1835-1867

август 23, 2018 у рубрици ИЗДАВАШТВО, МОНОГРАФИЈЕ аутор Уредник

КАРАНОВАЦ у српској штампи : 1835-1867 / приредио Славољуб Маржик. – Краљево : Народни музеј Краљево, 2018 (Врњачка бања : Интерклима графика). – XVIII, 241 стр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 5)

Тираж 300. – str. VII-XVII : Реч унапред / Славољуб Маржик. – Речник страних и мање познатих речи: стр. 213-217. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Списак прегледаних дневних новина и часописа: стр. XVIII. – Регистри.

ISBN 978-86-85179-91-4
316.4(497.11)“1835/1867″(047.6)
908(497.11)“1835/1867″(047.6)

COBISS.SR-ID 266907916

Преузми књигу у PDF формату