МУЗЕЈСКЕ ПРИЧЕ – АКВИЗИЦИЈЕ 2014-2017.

август 15, 2018 у рубрици ЉУБИША СИМОВИЋ, ИЗЛОЖБЕ, ПРОГРАМИ, СУЗАНА НОВЧИЋ, УМЕТНОСТ аутор Уредник

Четвртак, 16. август 2018, у 20 часова. Галeрија Народног музеја Краљево.

Позивaмо Вас на свечано отварање изложбе „Музејске приче – аквизиције  уметничких дела 2014-2017. путем конкурса Министарства културе и информисања“ аутора Сузане Новчић и Љубише Симовића.

Од средине деведесетих година прошлог века престала је пракса откупљивања уметничких дела путем републичких фондова, па се осавре­мењивање Збирке уметничких дела углавном заснивало на поклонима уметника и буџет­ским фондовима Музеја, која су увек била скромна и ограничена. Губитком једног таквог друштвеног механизма, већина музе­ја изгубила је корак са савременом продукцијом и увидом у актуелна де­шавања.

Поновним откупима Министарства културе, након скоро две деценије, створили су се услови за озбиљније и обимније откупе текуће савремене уметничке продукције. Избор уметника, њих укупно 22, вођен је потребом да се кроз различите генерације и медије, рефлектује сложен и разноврстан језик савремене уметности и на неки начин сустигне про­пуштено. С тога, су заступљени етаблирани уметници, који својим деце­нијским стваралаштвом и радом заузимају јасне позиције у нашој савре­меној уметности (Коста Богдановић, Душан Оташевић, Гордана Каља­ловић, Мирослав Павловић, Перица Донков и Слободанка Ступар), преко уметника средње генерације, већином рођених 60-их година прошлог века (Жељка Момиров, Жарко Вучковић, Татјана Илић, Саша Панчић, Де­јан Атанацковић, Радош Антонијевић, Миодраг Кркобабић, Ирена Келе­чевић, Никола Пешић и Марко Црнобрња), до уметника млађе генерације (Јелена Трајковић, Анђела Мујичић, Бојана Стаменковић, Нађа Ста­мено­вић, Јована Бањанац и Тијана Раденковић). У оваквом избору многоструких хетерогених поетика, запажамо различите правце уметничког истра­живања, који су као рефлексија на савремено друштво, контекстуално одређени културним, социополитичким, идеолошким и дру­штвеним кон­струкцијама.

На овај начин, Збирка уметничких дела је обогаћена вредним уметничким делима, који су показатељи квалитетних, аутентичних уметничких хтења и актуелног, свежег ликовног језика.

Сузана Новчић

 

 

Назив: МУЗЕЈСКЕ ПРИЧЕ – АКВИЗИЦИЈЕ 2014-2017;

Аутори: Сузана Новчић и Љубиша Симовић;

Фотографија и виртуелна презентација: Александар Маричић;
Место: Народни музеј Краљево;
Трајање: 16. август – 16. септембар 2018 ;

[Виртуелна презентација] [Каталог] [Видео прилог] [Хемеротека]