Публикован рад који проучава фосилне остатке најранијег европског преживара

новембар 15, 2018 у рубрици АКТУЕЛНО, ГЕОЛОГИЈА И БИОЛОГИЈА, ПРЕДРАГ РАДОВИЋ аутор Уредник

У сарадњи са др Бастијеном Менекартом (Bastien Mennecart. Naturhistorisches Museum Wien; Naturhistorisches Museum Basel) и др Зораном Марковићем (Природњачки музеј у Београду), кустос Предраг Радовић је публиковао рад који проучава фосилне остатке Bachitherium-а, једног од најранијих европских преживара (старости око 40 до 30 милиона година), пронађене 1930-тих година у атару села Русцe у басену Пчиње (југоисточна Србија).
Овде је дат сажетак на српском језику, а комплетан рад може да се прочита на овој адреси: https://palaeo-electronica.org/content/2018/2339-eocene-ruminant-from-rusce
Апстракт: Фрагментована десна грана доње вилице преживара из Русца (Пчињски басен, Србија) првобитно је објављена у првој половини XX века и том приликом је идентификована као Micromeryx flourensianus, врста ситног преживара која је била честа током средњег миоцена у Европи. На основу овакве идентификације предложена је миоценска старост за седименте Пчињског басена. Међутим, каснија проучавања фосилне флоре и остатака ситних сисара су, пак, указала на касноеоценску старост седимената Пчиње. Ревизиона дескрипција и разматрања фосилне мандибуле преживара из Русца довеле су до закључка да овај примерак може припадати некој ситној форми из породице Bachitheriidae, вероватно врсти Bachitherium thraciensis. Овај преживар је до сада био познат само из касноеоценских седимената Бугарске. Нарочитост еоценских фауна Балкана (нпр. глодара, копитара и преживара) потврђује да је „Балканскo горје“ чинило засебну палеобиогеографску област у односу на западни део Европе током касног еоцена, све до дисперзије Bachitherium-а која се одиграла током раног олигоцена (пре око 31 милион година).