ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2019

фебруар 25, 2019 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 25.02.2019. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2019 за набавку услуга штампе за потребе издавачке и изложбене делатности Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs