ЧАС АНАТОМИЈЕ – Нађа Стаменовић

март 4, 2019 у рубрици ИЗЛОЖБЕ, ПРОГРАМИ, СУЗАНА НОВЧИЋ, УМЕТНОСТ аутор Уредник

Уторак, 12. март 2019, у 13 сати. Галерија Народног музеја Краљево.

Нађа Стаменовић је уметница млађе генерације, образовање је стекла на Факултету ликовних уметности у Београду, где је завршила и уметничке докторске студије, код ментора Милета Продановића 2015. године. Као припадница субјективних, интимних уметничких наратива, она анализира, промишља и, како сама истиче, „са дозом константне сумње“ гради особен свет уметности. Изложба под називом „Час анатоније“ представља приказ деценијског опуса oвe уметнице чији радови критички реферирају на релевантна питања данашњице. Зато је и конципирана као својеврна мала ретроспектива, пресек и увид у јединствен уметнички свет чије су теме и вредности представљене у три медијске целине: цртежи, графике и објекти.

Уметница истражује и проблематизује односе и везе између сопствених унутрашњих процеса и различитих регистара културно-историјских и егзистенцијалних вредности. У својим цртежима, специфичне, ефемерне интимности, она комбинује материјале и технике, размешта епохе, заокружујући целину која се тиче истраживања женског идентитета. Радови су изведени комбинованом техником цртежа и колажа, чиме је уметница успоставила везу између сопственог, личног и општег, универзалног наратива.

Уметница је заокупљена још једним дискурсом наше стварности, који се односи на феномен потрошачког и конзумерског начина живота. Њен докторски рад проблематизује у својој основи тему људских животних апетита и задовољења истих, кроз метафору лова и убијања животиња.

Нађа Стаменовић је уметница која кроз ново ишчитавање прошлости третира актуелне теме данашњице, потврђујући чињеницу да су уметност и уметници једна од најважнијих одбрамбених линија, „преко које се преламају суштинска егзистенцијална питања“.

Сузана Новчић