ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2019

март 12, 2019 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 12.03.2019. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 3/2019 за набавку физичко-техничког и противпожарног обезбеђења Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs