ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2019

јун 17, 2019 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 17.06.2019. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 4/2019 за набавку услуга конзерваторско рестаураторских третмана металних предмета из Ризнице манастира Студеница. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs