СПОМЕНИЦА ПОГИНУЛИХ У РАТОВИМА 1991–2000. ГОДИНЕ СА ПОДРУЧЈА КРАЉЕВА

новембар 22, 2019 у рубрици ЗБОРНИЦИ, ИЗДАВАШТВО, МИРЈАНА САВИЋ аутор Уредник

Издавачи
Народни музеј Краљево
Удружење породица палих бораца ратова
од 1990. до 1999. године града Краљева
За издавача
Дарко Гучанин
Милисав Вујанац
Уредници
Мирјана Савић
Дарко Гучанин
Приредио
др Милош Тимотијевић
Рецензент
др Коста Николић
Лектура
Ана Милуновић
Дизајн
Денис Викић
Штампа
Интерклима-графика
Тираж
400

Преузми зборник у PDF формату.