ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2020

фебруар 14, 2020 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 14.02.2020. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2020 за набавку добара – електричне енергије за потпуно снабдевање за потребе Народног музеја Краљево за 2020. годину. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2648159