ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2020

фебруар 14, 2020 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 14.02.2020. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 2/2020 за набавку физичко-техничког и противпожарног обезбеђења Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2648972