ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2020

фебруар 14, 2020 у рубрици ЈАВНЕ НАБАВКЕ аутор Тиана Јовановић

Народни музеј Краљево је дана 14.02.2020. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 3/2020 за набавку услуга штампе за 2020. године. Више информација на сајту
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2649170