СПОМЕНИЦА ПОГИНУЛИХ У РАТОВИМА 1991–2000. ГОДИНЕ СА ПОДРУЧЈА КРАЉЕВА

СПОМЕНИЦА ПОГИНУЛИХ У РАТОВИМА 1991–2000. ГОДИНЕ СА ПОДРУЧЈА КРАЉЕВА

Издавачи Народни музеј Краљево Удружење породица палих бораца ратова од 1990. до 1999. године града Краљева За издавача Дарко Гучанин Милисав Вујанац Уредници Мирјана Савић Дарко Гучанин Приредио др Милош Тимотијевић Рецензент др Коста Николић Лектура Ана Милуновић Дизајн Денис Викић Штампа Интерклима-графика Тираж 400 Преузми зборник у PDF формату.

КАРАНОВАЦ у српској штампи : 1835-1867

КАРАНОВАЦ у српској штампи : 1835-1867

КАРАНОВАЦ у српској штампи : 1835-1867 / приредио Славољуб Маржик. – Краљево : Народни музеј Краљево, 2018 (Врњачка бања : Интерклима графика). – XVIII, 241 стр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 5) Тираж 300. – str. VII-XVII : Реч унапред / Славољуб Маржик. – Речник страних и мање
прочитај више

Музејске приче – : аквизиције 2014-2017

Музејске приче – : аквизиције 2014-2017

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 069.41(497.11)“2014/2017“(083.824) 069.51:73/76(497.11)(083.824) 73/76(497.11)“19/20“(083.824) 73/76.071.1:929(497.11)(083.824) НОВЧИЋ, Сузана, 1969 Музејске приче – : аквизиције 2014-2017 : Народни музеј, Краљево, oткупи уметничких дела путем конкурса Министарства културе и информисања / [текст Сузана Новчић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2018 (Врњачка бања : Интерклима графика). –
прочитај више

Божидар Плазинић – Приче о ватри

Божидар Плазинић – Приче о ватри

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 75.071.1:929 Плазинић Б.(083.824) 75(497.11)“19/20″(083.824) ПЛАЗИНИЋ, Божидар, 1954- Божидар Плазинић : Народни музеј Краљево 2017. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 27 стр. : репродукције ; 23 cm Тираж 300. ISBN 978-86-85179-83-9 a) Плазинић, Божидар (1954-) – Изложбени каталози COBISS.SR-ID 239491340 Преузми каталог у PDF формату  

Силвија Крејаковић – Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву

Силвија Крејаковић – Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву

КРЕЈАКОВИЋ, Силвија, 1970- Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву / Силвија Крејаковић ; [фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 55 стр. : илустр. ; 28 cm Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр.
прочитај више

БУРА – Луис Марер

БУРА – Луис Марер

МАРЕР, Луис, 1917-1977 Бура / Луис Марер ; [превела Гордана Тимотијевић ; предговор Љубодраг П. Ристић]. – Краљево : Народни музеј, 2016 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 138 стр. ; 21 cm Превод дела: Bora / Louis Mahrer. – Тираж 500. – Стр. 5-11: Луис Марер – борац за правду у неправедном рату /
прочитај више

Краљево 14. X 1941.

Краљево 14. X 1941.

ДРАШКОВИЋ, Драган, 1954- Краљево 14.Х. 1941.: документа и слике / [аутори изложбе и текстова] Драган Драшковић и Љубиша Ајдић. – Краљево: Народни музеј, 2016 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – 95 стр.: илустр.; 21 х 23 ст Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary: 1. Ајдић, Љубиша, 1936- [аутор] [аутор изложбе] а) Ратни
прочитај више

Путовање данским краљевским возом / Славољуб Маржик

Путовање данским краљевским возом / Славољуб Маржик

МАРЖИК, Славољуб, 1930- Путовање данским краљевским возом / Славољуб Маржик. – Краљево : Народни музеј, 2016 (Врњачка бања : Интерклима-графика). – 283 стр. : фотогр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 4) Ауторове слике. – Тираж 400. ISBN 978-86-85179-69-3 (картон) 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 223663884 Преузми књигу у PDF формату

Мија

Мија

САРИЋ, Миодраг, 1923-1977 Мија / приредио Ђорђе Симић. – Краљево : Народни музеј, 2016 (Врњачка бања : Интерклима-графика). – 159 стр. : фотогр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 3) Ауторова слика. – Тираж 400. – Стр. 7-8: Предговор / Славољуб Маржик. – Животопис: стр. 9-33. ISBN 978-86-85179-70-9 (karton)
прочитај више

Краљево : од вароши до града / Драган Драшковић

Краљево : од вароши до града / Драган Драшковић

ДРАШКОВИЋ, Драган, 1942- Краљево : од вароши до града / Драган Драшковић ; [сарадници Тиана Јовановић, Олег Романов, Срђан Вуловић ; превод Наташа Павловић]. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2016 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 525 стр. : фотогр. ; 23 cm Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. – Тираж 1.000.
прочитај више

НАША ПРОШЛОСТ 16

НАША ПРОШЛОСТ 16

ISSN 0550-4317 (Štampano izd.) ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ ЗБОРНИК РАДОВА НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО КРАЉЕВО 2016. Преузми интегралну верзују у PDF формату

НАША ПРОШЛОСТ 15

НАША ПРОШЛОСТ 15

ISSN 0550-4317 (Štampano izd.) ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ ЗБОРНИК РАДОВА НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО КРАЉЕВО 2015.