КАРАНОВАЦ у српској штампи : 1835-1867

КАРАНОВАЦ у српској штампи : 1835-1867

КАРАНОВАЦ у српској штампи : 1835-1867 / приредио Славољуб Маржик. – Краљево : Народни музеј Краљево, 2018 (Врњачка бања : Интерклима графика). – XVIII, 241 стр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 5) Тираж 300. – str. VII-XVII : Реч унапред / Славољуб Маржик. – Речник страних и мање
прочитај више

Музејске приче – : аквизиције 2014-2017

Музејске приче – : аквизиције 2014-2017

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 069.41(497.11)“2014/2017“(083.824) 069.51:73/76(497.11)(083.824) 73/76(497.11)“19/20“(083.824) 73/76.071.1:929(497.11)(083.824) НОВЧИЋ, Сузана, 1969 Музејске приче – : аквизиције 2014-2017 : Народни музеј, Краљево, oткупи уметничких дела путем конкурса Министарства културе и информисања / [текст Сузана Новчић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2018 (Врњачка бања : Интерклима графика). –
прочитај више

Божидар Плазинић – Приче о ватри

Божидар Плазинић – Приче о ватри

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 75.071.1:929 Плазинић Б.(083.824) 75(497.11)“19/20″(083.824) ПЛАЗИНИЋ, Божидар, 1954- Божидар Плазинић : Народни музеј Краљево 2017. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 27 стр. : репродукције ; 23 cm Тираж 300. ISBN 978-86-85179-83-9 a) Плазинић, Божидар (1954-) – Изложбени каталози COBISS.SR-ID 239491340 Преузми каталог у PDF формату  

Силвија Крејаковић – Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву

Силвија Крејаковић – Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву

КРЕЈАКОВИЋ, Силвија, 1970- Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву / Силвија Крејаковић ; [фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 55 стр. : илустр. ; 28 cm Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр.
прочитај више

БУРА – Луис Марер

БУРА – Луис Марер

МАРЕР, Луис, 1917-1977 Бура / Луис Марер ; [превела Гордана Тимотијевић ; предговор Љубодраг П. Ристић]. – Краљево : Народни музеј, 2016 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 138 стр. ; 21 cm Превод дела: Bora / Louis Mahrer. – Тираж 500. – Стр. 5-11: Луис Марер – борац за правду у неправедном рату /
прочитај више

Краљево 14. X 1941.

Краљево 14. X 1941.

ДРАШКОВИЋ, Драган, 1954- Краљево 14.Х. 1941.: документа и слике / [аутори изложбе и текстова] Драган Драшковић и Љубиша Ајдић. – Краљево: Народни музеј, 2016 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – 95 стр.: илустр.; 21 х 23 ст Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary: 1. Ајдић, Љубиша, 1936- [аутор] [аутор изложбе] а) Ратни
прочитај више

Путовање данским краљевским возом / Славољуб Маржик

Путовање данским краљевским возом / Славољуб Маржик

МАРЖИК, Славољуб, 1930- Путовање данским краљевским возом / Славољуб Маржик. – Краљево : Народни музеј, 2016 (Врњачка бања : Интерклима-графика). – 283 стр. : фотогр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 4) Ауторове слике. – Тираж 400. ISBN 978-86-85179-69-3 (картон) 821.163.41-94 COBISS.SR-ID 223663884 Преузми књигу у PDF формату

Мија

Мија

САРИЋ, Миодраг, 1923-1977 Мија / приредио Ђорђе Симић. – Краљево : Народни музеј, 2016 (Врњачка бања : Интерклима-графика). – 159 стр. : фотогр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 3) Ауторова слика. – Тираж 400. – Стр. 7-8: Предговор / Славољуб Маржик. – Животопис: стр. 9-33. ISBN 978-86-85179-70-9 (karton)
прочитај више

Краљево : од вароши до града / Драган Драшковић

Краљево : од вароши до града / Драган Драшковић

ДРАШКОВИЋ, Драган, 1942- Краљево : од вароши до града / Драган Драшковић ; [сарадници Тиана Јовановић, Олег Романов, Срђан Вуловић ; превод Наташа Павловић]. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2016 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 525 стр. : фотогр. ; 23 cm Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. – Тираж 1.000.
прочитај више

НАША ПРОШЛОСТ 16

НАША ПРОШЛОСТ 16

ISSN 0550-4317 (Štampano izd.) ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ ЗБОРНИК РАДОВА НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО КРАЉЕВО 2016. Преузми интегралну верзују у PDF формату

НАША ПРОШЛОСТ 15

НАША ПРОШЛОСТ 15

ISSN 0550-4317 (Štampano izd.) ISSN 2217-3714 (Online) НАША ПРОШЛОСТ ЗБОРНИК РАДОВА НАРОДНИ МУЗЕЈ КРАЉЕВО ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО КРАЉЕВО 2015.

КАРАНОВАЦ-КРАЉЕВО У СРПСКОЈ ШТАМПИ 1868-1903

КАРАНОВАЦ-КРАЉЕВО У СРПСКОЈ ШТАМПИ 1868-1903

КАРАНОВАЦ – Краљево у српској штампи : 1868-1903 / приредио Славољуб Маржик. – Краљево : Народни музеј Краљево, 2015 (Врњачка бања : Интерклима графика). – 560 стр. ; 24 cm. – (Библиотека Документи / [Народни музеј, Краљево] ; књ. 2) Тираж 500. – Речник страних и мање познатих речи: стр. 558-560. – Напомене и библиографске
прочитај више