Музејске приче – : аквизиције 2014-2017

Музејске приче – : аквизиције 2014-2017

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 069.41(497.11)“2014/2017“(083.824) 069.51:73/76(497.11)(083.824) 73/76(497.11)“19/20“(083.824) 73/76.071.1:929(497.11)(083.824) НОВЧИЋ, Сузана, 1969 Музејске приче – : аквизиције 2014-2017 : Народни музеј, Краљево, oткупи уметничких дела путем конкурса Министарства културе и информисања / [текст Сузана Новчић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2018 (Врњачка бања : Интерклима графика). –
прочитај више

Божидар Плазинић – Приче о ватри

Божидар Плазинић – Приче о ватри

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 75.071.1:929 Плазинић Б.(083.824) 75(497.11)“19/20″(083.824) ПЛАЗИНИЋ, Божидар, 1954- Божидар Плазинић : Народни музеј Краљево 2017. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 27 стр. : репродукције ; 23 cm Тираж 300. ISBN 978-86-85179-83-9 a) Плазинић, Божидар (1954-) – Изложбени каталози COBISS.SR-ID 239491340 Преузми каталог у PDF формату  

Силвија Крејаковић – Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву

Силвија Крејаковић – Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву

КРЕЈАКОВИЋ, Силвија, 1970- Фотографије као сведочанства присуства : друг Тито и друг Марко у Ранковићеву и Краљеву / Силвија Крејаковић ; [фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2017 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 55 стр. : илустр. ; 28 cm Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр.
прочитај више

Краљево 14. X 1941.

Краљево 14. X 1941.

ДРАШКОВИЋ, Драган, 1954- Краљево 14.Х. 1941.: документа и слике / [аутори изложбе и текстова] Драган Драшковић и Љубиша Ајдић. – Краљево: Народни музеј, 2016 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – 95 стр.: илустр.; 21 х 23 ст Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary: 1. Ајдић, Љубиша, 1936- [аутор] [аутор изложбе] а) Ратни
прочитај више

КУЛТУРА СЕЋАЊА: Ко не памти изнова проживљава

КУЛТУРА СЕЋАЊА: Ко не памти изнова проживљава

Култура сећања : ко не памти изнова проживљавa / Силвија Крејаковић, Сузана Новчић ; [превод Наташа Павловић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 (Краљево : Интерклима-графика). – 52 стр. : илустр. ; 21 x 23 cm Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 47-49. – Summary.
прочитај више

Српски средњовековни новац

Српски средњовековни новац

Српски средњовековни новац / Слађана Спасић ; [фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј „Краљево“, 2015 (Краљево : Интерклима графика). – 68 стр. : илустр. ; 23 cm Тираж 500. – Summary: Medieval Serbian Coinage. – Библиографија: стр. 68. ISBN 978-86-85179-63-1 (брош.) 737.1(497.11)“11/14″(083.824) COBISS.SR-ID 217670412 Преузми каталог

МИЛОРАД С. ЈОВИЋ ПРВИ УПРАВНИК НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРАЉЕВУ

МИЛОРАД С. ЈОВИЋ ПРВИ УПРАВНИК НАРОДНОГ МУЗЕЈА У КРАЉЕВУ

Милорад С. Јовић : први управник Народног музеја у Краљеву / [аутори текстова Олег Романов, Слађана Спасић ; сарадници Татјана Михаиловић … [и др.] ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 90 стр. : илустр. ; 23 cm. Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж
прочитај више

Милица Антонијевић – Aqua permanens

Милица Антонијевић – Aqua permanens

Милица Антонијевић = Milica Antonijević : aqua permanens / [текст Сузана Новчић … [и др.] ; превод Наташа Павловић, Мирјана Матић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 31 стр. : репродукције ; 28 cm. Упоредо срп. текст и енгл. превод. – Слика М. Антонијевић. –
прочитај више

Тајна филигранских нити ПОКИМИЦА

Тајна филигранских нити ПОКИМИЦА

Горан Ристовић Покимица : тајна филигранских нити / [текстови Лиз Анђелика Араужо Баез, Надица Лишанин, Јасмина Дражовић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 23 стр. : илустр. ; 23 cm Слика Г. Ристовића. – Тираж 300. – Горан Ристовић Покимица: стр. 23. ISBN 978-86-85179-54-9 (брош.)
прочитај више

— и у векове векова : дрворези епископа Јустина

— и у векове векова : дрворези епископа Јустина

— и у векове векова : дрворези епископа Јустина : Народни музеј Краљево / [текстови Магдалина Миладиновић, Сузана Новчић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2015 ([Врњачка Бања] : Интерклима графика). – 21 стр. : илустр. ; 23 cm Тираж 1.000. – Јустин Стефановић: стр. [23]. ISBN 978-86-85179-53-2 (брош.; број не постоји
прочитај више

ШУМАДИЈСКА ДИВИЗИЈА 1914-1918

ШУМАДИЈСКА ДИВИЗИЈА 1914-1918

Шумадијска дивизија = Šumadija division = Шумадийская дивизия = La division de Sumadija = Schumadija Division : 1914-1918 / [аутори текстова Драган Драшковић, Милољуб Арсић, Бојана Топаловић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј : Историјски архив ; Крагујевац : Народни музеј, 2014 (Врњачка Бања : Интерклима графика). – 299 стр. : илустр.
прочитај више

ЈЕЛЕНА ВЕЛИКА КРАЉИЦА

ЈЕЛЕНА ВЕЛИКА КРАЉИЦА

ЈЕЛЕНА велика краљица : 1314 : седам векова од смрти краљице Јелене : 2014 / [уредници Татјана Михаиловић, Сузана Новчић ; фотографија Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2014 (Врњачка Бања : Интерклима). – 81 стр. : илустр ; 23×30 cm Тираж 600. – [Summary] : Helen, the Great Queen: str. 71-73. – Библиографија:
прочитај више