Бобан Босић – Од фигурације до апстракције

Бобан Босић – Од фигурације до апстракције

Бобан Босић: од фигурације до апстракције:[слике и цртежи]/[текстови Јасмина Дражовић, Бобан Босић, Слободан Јелић;фотографија Срђан Вуловић.]-Краљево:Народни муеј, 2014(Врњачка Бања:Интерклима).-32 стр.:репродукције:28cm Слика Б.Босић. – Тираж 400.-Бобан Босић: стр.31.-Напомене и библиографске референце уз текст. ISBN 978-86-85179-50-1 1.Дражовић, Јасмина [аутор] 2.Јелић, Слободан [аутор] а) Босић, Бобан (1970-)-Слике – Изложбени каталози COBISS.SR-ID 209610764 Преузми каталог у PDF формату 3.9Mb

Уметност у стаклу – Јон Тамајан, Слободан Маринковић:

Уметност у стаклу – Јон Тамајан, Слободан Маринковић:

Јон Тамајан, Слободан Маринковић: уметност у стаклу  = Ion Tamaian, Slobodan Marinković = art in glass / [текст Сузана Новчић, Корнелиу Антим; превод Наташа Павловић; фотографија Срђан Вуловић].-Краљево:Народни музеј, 2014 (Врњачка Бања:Интерклима-графика).-32 стр: фотогр.;21х28cm Упоредо срп.текст и енгл.превод.-Тираж 400.-Јон Тамајан:стр.29. – Слободан Маринковић: стр.31. ISBN 978-86-85179-49-5 1.Маринковић, Слободан, 1960-[уметник] а)Тамајан, Јон (1954-) – Изложбени каталози
прочитај више

Дејан Атанацковић – НЕШТО ПОПУТ ОГЛЕДАЛА

Дејан Атанацковић – НЕШТО ПОПУТ ОГЛЕДАЛА

Дејан Аанацковић:нешто попут огледала:одабрани радови 2003-2014 / [аутор изложбе и уредник каталога Љубиша Симовић; превод Наташа Павловић, Дејан Атанацковић]. – Краљево: Народни музеј, 2014 (Врњачка Бања:Интерклима). -53 стр.:илустр.;25 cm Упоредо срп.текст и енгл.превод. -Тираж 400.-Напомене и библиографске референце уз текст. ISBN 978-86-85179-48-8 1.Гл.ств.насл. а) Атанацковић, Дејан (1969-) b) Концептуална уметност – Србија – Изложбени каталози
прочитај више

Прича о хлебу

Прича о хлебу

Прича о хлебу / [аутор каталога Виолета Цветаноска ; фотографије Срђан Вуловић]. – Краљево : Народни музеј, 2013 (Краљево : Интерклима графика). – 31 стр. : илустр. ; 23 cm Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. [33]. ISBN 978-86-85179-46-4 398.3(083.97) 664.66:39(=163.41)(083.97) 39:111.852
прочитај више

Вељко Михајловић-КОНСТАНТИН-графике

Вељко Михајловић-КОНСТАНТИН-графике

Вељко Михајловић : КОНСТАНТИН : графике: изложба се приређује у оквиру програма Жичког духовног сабора Преображење, [Краљево], 2013. – Краљево: Народни музеј, 2013. – (Врњачка Бања : Интерклима графика). – [13] стр.: репродукције ; 30 cm; Тираж 300 – Биографски подаци о уметнику: стр. [12] ISBN 978-86-85179-44-0 COBISS.SR-ID 200210700 Преузми каталог у PDF формату 4Mb

ЏЕЗ У КРАЉЕВУ

ЏЕЗ У КРАЉЕВУ

Џез у Краљеву / [аутори изложбе и каталога Михаило Блам и Мирјана Савић; уредник Драган Драшковић; сарадници Јасмина Дражовић и Ненад Димитријевић; превод Невена Ђоковић и Татјана Филиповић]. – Краљево : Народни музеј, 2013 (Краљево : Интерклима). – 48 стр.: илустр.; 24 стр. Тираж 300. ISBN 978-86-85179-43-3 1 COBISS.SR-ID 199338252 Преузми каталог у PDF формату 4Mb

Одрастање у Краљеву у XIX и XX веку

Одрастање у Краљеву у XIX и XX веку

ОДРАСТАЊЕ у Краљеву у XIX и XX веку/ [аутори текстова Љиљана Станков, Љубодраг П. Ристић, Драган Драшковић, Мирјана Савић, Радомир Ристић, Силвија Крејаковић, Тијана Шибалић, Виолета Цветаноска] – Краљево: Народни музеј, 2013 (Краљево : Интерклима графика). – 191 стр. : илустр. ; 23 cm Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија:
прочитај више

СТО ГОДИНА ВОЈНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА СРБИЈЕ

СТО ГОДИНА ВОЈНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА СРБИЈЕ

ЛАЖЕТИЋ, Предраг, 1955 – 100 година Војног ваздухопловства Србије : 1912-2012 / аутор каталога Предраг Лажетић. – Краљево : Народни музеј ; Београд : Музеј  југословенског ратног ваздухопловства, 2012  (Краљево : Интерклима). – 16 стр. : илустр. ; 22 cm Тираж 500. ISBN 978-86-85179-39-6 (НМ) a) Војно ваздухопловство – Србија – 1912-2012 – Изложбени каталози COBISS.SR-ID 193302540 Преузми каталог
прочитај више

ИКОНЕ – Бојан Миљковић

ИКОНЕ – Бојан Миљковић

Бојан Миљковић : иконе / [аутор текста Никола Кусовац]. – Краљево : Народни музеј, 2012 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). – [16] стр. : репродукције ; 27 cm Тираж 500. – Биографија: стр. [16]. ISBN 978-86-85179-38-9 a) Миљковић, Бојан (1974-) – Иконе – Изложбени каталози COBISS.SR-ID 192764172 Преузми каталог у PDF формату 16Mb

38. ДЕЧЈИ МАЈСКИ ЛИКОВНИ САЛОН

38. ДЕЧЈИ МАЈСКИ ЛИКОВНИ САЛОН

Издавач: Народни музеј Краљево За издавача: Драган Драшковић Аутор изложбе: Надица Лишанин Припрема за штампу: Ајова, д.о.о. Краљево Фотографије: Срђан Вуловић Техничка реализација: Владан Пејковић, Драган Војиновић, Слободан Миленковић Штампа: Дуга, Краљево Тираж: 500. Преузми каталог у PDF формату 1Mb

Гимназија у Краљеву 1909-1999

Гимназија у Краљеву 1909-1999

 ГИМНАЗИЈА у Краљеву : 1909-1999 / [аутори изложбе Драган Драшковић, Вера Филиповић, Радомир Ристић, Силвија Крејаковић; фотографија Добрило Чуљковић и Христивоје Дукић]. – Краљево : Народни Музеј Краљево, 1999 (Краљево : Интерклима, Врњачка Бања). – 52 стр. : илустр. ; 29 cm Тираж 1000. – Преузми каталог у PDF формату 15Mb

120 година Пољопривредне школе у Краљеву

120 година Пољопривредне школе у Краљеву

120 година Пољопривредне школе у Краљеву : [1882-2002] / [аутори Драган Драшковић, Благомир Бишевац, Радомир Ристић]. – Краљево : Народни музеј : Историјски архив, 2002 (Врњачка Бања : Интерклима). – [40] стр. : илустр. ; 30 cm Кор. ств. нас.: Пољопривредна школа у Краљеву 1882-2002. – Библиографија: стр. 567-568. (Брош.) 373.5(497.11 Kraljevo):63″1882/2002″ COBISS.SR-ID 1024801933 Преузми каталог
прочитај више