Програм рада и финансијски план Народног музеја Краљево за 2017.годину.

Програм рада и финансијски план Народног музеја Краљево за 2017.годину.

Одлука Управног одбора о доношењу Програма рада Народног музеја Краљево са Финансијским делом за 2017. годину. Финансијски план Народног музеја Краљево за 2017.годину. Предлог Програма рада Народног музеја Краљево за 2017.годину.