ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2019

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2019

Народни музеј Краљево је дана 17.06.2019. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 4/2019 за набавку услуга конзерваторско рестаураторских третмана металних предмета из Ризнице манастира Студеница. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2019

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2019

Народни музеј Краљево је дана 12.03.2019. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 3/2019 за набавку физичко-техничког и противпожарног обезбеђења Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2019

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2019

Народни музеј Краљево је дана 04.03.2019. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 2/2019 за набавку добара – електричнe енергије за 2019. годину за  потпуно снабдевање за потребе Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2019

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2019

Народни музеј Краљево је дана 25.02.2019. године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2019 за набавку услуга штампе за потребе издавачке и изложбене делатности Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2018

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 5/2018

Народни музеј Краљево је дана 11.07.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 5/2018 за набавку радова – нова поставка ризнице манастира Студеница.  Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs/ Позивно писмо Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора    

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2018

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 4/2018

Народни музеј Краљево је дана 08.06.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 4/2018 за набавку радова-извођење радова на уређењу ентеријера за нову сталну поставку ризнице манастира Студенице.  Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о обустави поступка ЈН 4-18

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2018

Народни музеј Краљево је дана 22.03.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 3/2018 за набавку добара – електричнe енергије за 2018.годину за  потпуно снабдевање за потребе Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs Позивно писмо Конкурсна документација Питање бр.1 Одговор бр.1 Измена и допуна конкурсне документације Обавештење о продужењу
прочитај више

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2018

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2/2018

Народни музеј Краљево је дана 26.02.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 2/2018 за набавку физичко-техничког и противпожарног обезбеђења Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs   Позивно писмо Конкурсна документација Питање ЈН мале вредности 2-2018 Одговор на питање Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018

ОГЛАС ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018

Народни музеј Краљево је дана 31.01.2018.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2018 за набавку услуга штампе за потребе издавачке и изложбене делатности Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs   Позивно писмо http://media.nmkv.rs/000/2018/jnmv-1-2018-pozivno-pismo.pdf Конкурсна документација http://media.nmkv.rs/000/2018/jn-1-2018-konkursna-dokumentacija.pdf Питања и одговори (бр.1): http://media.nmkv.rs/000/2018/jnmv-1-2018-pitanja-i-odgovori.pdf Питања и одговори (бр.2): http://media.nmkv.rs/000/2018/jnmv-1-2018-odgovor-br-2.pdf Одлука о додели
прочитај више

Oglas JN male vrednosti 1/17

Oglas JN male vrednosti 1/17

Народни музеј Краљево је дана 28.02.2017.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 1/2017 за набавку физичко-техничког обезбеђења Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs Konkursna dokumentacija Pozivno pismo FTO Odluka o dodeli ugovora JN 1-2017 Obavestenje о z akljucenom ugovoru fto

Oglas JN male vrednosti 2/17

Oglas JN male vrednosti 2/17

Народни музеј Краљево је дана 07.03.2017.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 2/2017 за набавку услуга штампе за потребе издавачке и изложбене делатности Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs Pozivno pismo JN 2-17 Konkursna dokumentacija JN 2-17 Odluka o dodeli ugovora 2-17 Obavestenje o zakljucenom ugovoru stampa
прочитај више

Оглас јавне набавке мале вредности бр. 3/2016

Оглас јавне набавке мале вредности бр. 3/2016

Народни музеј Краљево је дана 14.04.2016.године на порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку мале вредности бр. 3/2016 за набавку услуга штампе за потребе издавачке и изложбене делатности Народног музеја Краљево. Више информација на сајту http://portal.ujn.gov.rs. Konkursna dokumentacija Poziv za podnosenje ponuda Odluka o dodeli ugovora 3-16