ВУКОМАНОВИЋ Д. Милентије

ВУКОМАНОВИЋ Д. Милентије

Број у бази: 0855 Година рођења: 1923 Место рођења: Адрани, Краљево Занимање: Бравар Запослење: Фабрика авиона Извори: 7, 13, 29, 40

ВУКАДИНОВИЋ Г. Томислав

ВУКАДИНОВИЋ Г. Томислав

Број у бази: 0862 Година рођења: 1896 Место рођења: Ратина, Краљево Занимање: Радник Запослење: Фабрика авиона Извори: 7, 13, 17, 31, 40

ВУКАДИНОВИЋ Т. Милорад

ВУКАДИНОВИЋ Т. Милорад

Број у бази: 0129 Година рођења: 1906 Место рођења: Мала Сугубина, Трстеник Занимање: Бравар Запослење: Жел.ложионица Извори: 7, 10, 13, 22

ВУКАДИНОВИЋ Д. Мирко

ВУКАДИНОВИЋ Д. Мирко

Број у бази: 0520 Година рођења: 1908 Место рођења: Кованлук, Жички срез Занимање: Чувар Запослење: Фабрика вагона Извори: 7, 11, 13, 23, 29, 22

ВУКАДИНОВИЋ М. Владислав

ВУКАДИНОВИЋ М. Владислав

Број у бази: 2698 Година рођења: 1921 Место рођења: Скопље Занимање: Кројачки помоћник Запослење: Извори: 5, 7

ВУКАДИНОВИЋ М. Велибор

ВУКАДИНОВИЋ М. Велибор

Број у бази:1894 Година рођења:1926 Место рођења:Скопље Занимање:Ученик III разреда Гимназија у Краљеву Запослење: Извори:5, 7

ВУКАДИНОВИЋ М. Божидар

ВУКАДИНОВИЋ М. Божидар

Број у бази: 0128 Година рођења: 1920 Место рођења: Скопље Занимање: Бравар Запослење: Жел.ложионица Извори: 7, 10, 13, 22

ВУКАДИНОВИЋ С. Миленко

ВУКАДИНОВИЋ С. Миленко

Број у бази: 1866 Година рођења: 1905 Место рођења: Ратина, Краљево Занимање: Магационер Запослење: Фабрика авиона Извори: 7, 29

ВУЈОВИЋ Милан

ВУЈОВИЋ Милан

Број у бази: 0860 Година рођења: 1904 Место рођења: Симново, Билећа Занимање: Радник Запослење: Фабрика авиона Извори: 13, 31, 40

ВУЈИН А. Бошко

ВУЈИН А. Бошко

Број у бази: 0523 Година рођења: 1907 Место рођења: Хоргош Занимање: Ковач Запослење: Фабрика вагона Извори: 7, 11, 13, 31, 22

ВУЈИЧИЋ М. Драгиша

ВУЈИЧИЋ М. Драгиша

Број у бази: 0865 Година рођења: 1914 Место рођења: Витановац, Краљево Занимање: Радник Запослење: Фабрика авиона Извори: 7, 13, 31, 40

ВУЈАНАЦ Никодије

ВУЈАНАЦ Никодије

Број у бази: 1575 Година рођења: 1889 Место рођења: Градац, Студеница Занимање: Опанчар Запослење: Извори: 7, 13, 26