Народни музеј Краљево је дана 13.11.2020. године на Порталу Управе за јавне набавке огласио јавну набавку бр. 4/20 за набавку услуга штампе часописа „Наша прошлост 19“.


Више информација на сајту https://jnportal.ujn.gov.rs

Pin It on Pinterest