<a href="https://nmkv.rs/about/employees/darko-gucanin/?lang=en">Darko Gučanin</a>

Darko Gučanin

Historian

Director

 

Summary

Darko Gučanin (1979) graduated from the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade with a bachelor’s degree in history (2010) and he enrolled in doctoral studies at the study group History at the Faculty of Philosophy in Priština, with its temporary seat in Kosovska Mitrovica (2017). He worked as a history teacher in two primary schools and after that started working in the Historical Archives in Kraljevo (2012), where he earned the title Archivist (2013). He participated in several scientific conferences. He deals with the research on Serbian-Polish economic cooperation in the context of two models of socialist organisation of economy.

He has been the director of the National Museum Kraljevo since 2018.

Scientific Conferences

Participation in Scientific Conferences

2021 – Scientific conference Publications in the Development of Society and State I: Karanovac – Kraljevo in Serbian Newspapers 1835-1918, National Museum Kraljevo, Institute for Political Studies in Belgrade, Faculty of Law of the University of Belgrade; Darko Gučanin, Jovan Simijanović: Karanovac – Kraljevo in “Prosvetni Glasnik“ (1880–1914).

2018 – XVIII Научни скуп Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Институт за српску културу, Приштина–Лепосавић; Центар за културу „Градац“ Рашка; Дарко Гучанин, Јован Симјановић: Учешће јединица Црвене армије у ослобађању Краљева у Другом светском рату.

2017 – Међународна научна конференција Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметности, Институт за српску културу, Приштина–Лепосавић; Дарко Гучанин Јован Симјановић: Братимљење и сарадња Краљева и Титове Митровице.

Organization of Scientific Conferences

2021 – Scientific conference Publications in the Development of Society and State I: Karanovac – Kraljevo in Serbian Newspapers 1835-1918, National Museum Kraljevo, Institute for Political Studies in Belgrade, Faculty of Law of the University of Belgrade; organizer in front of the National Museum Kraljevo.

Exhibitions

2016 – Kraljevo and Zelena Gora 1956 – 1990, Historical Archives in Kraljevo.

Bibliography

2021 – Успостављање пријатељско-партнерских односа између Зелене Горе и Краљева у периоду 1964–1968, Наша прошлост 19 (2020), 129-146.

2019 – Сарадња у области индустрије између Србије и Пољске 1956–1958, Пример фабрика шинских возила из Краљева и Зелене Горе, Наша прошлост 17/18, 81–91

2019 – Сарадња Краљева и Титове Митровице (1987–1990), Баштина 19, 273–290.

2018 – Поступање са укориченим документарним материјалом приликом сређивања грађе архивског фонда, Архивски гласник 12, 17–18

2016 – Формирање обједињеног архивског фонда Самоуправних интересних заједница Врњачка Бања, Архивски гласник 20, 11.

Pin It on Pinterest