<a href="https://nmkv.rs/about/employees/nemanja-trifunovic/?lang=en">Nemanja Trifunović</a>

Nemanja Trifunović

Historian

Curator

 

Summary

Nemanja Trifunović (1989) graduated from the Faculty of Philosophy of the University of Belgrade with a bachelor’s degree in history (2012), and he completed his master studies at the Faculty of Philosophy of the University of Priština with its temporary seat in Kosovska Mitrovica (2015), where he also enrolled in doctoral studies (2018). He firstly worked as a history teacher in two primary schools (2016–2019), and then transferred to the position of a curator of the Historical Collection at the National Museum Kraljevo (2019). He earned the title of Curator (2020).

Scientific Conferences

2021 – Научни скуп Разлози, искуства и последице слома Југославије 1941. и 1991. године, Народни музеј Лесковац, Институт за савремену историју, Београд, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Мирјана Савић. Немања Трифуновић: Казнене ескпедиције Вермахта у селима жичког среза 1941.

2021 – Scientific conference Publications in the Development of Society and State I: Karanovac – Kraljevo in Serbian Newspapers 1835-1918, National Museum Kraljevo, Institute for Political Studies in Belgrade, Faculty of Law of the University of Belgrade; Nemanja Trifunović: Nikola Knežević and Isidor Radovanović – from Power to Oblivion.

2019 – Међународни научни скуп Ратни злочини бугарске војске на југу Србије, Прокупље, Народни музеј Топлице, Секција историчара Музејског друштва Србије; Мирјана Савић, Немања Трифуновић: Бугарска војска у Краљеву и околини 1942–1944. 

2015 – Научни скуп КраљевоРанковићевоКраљево, Народни музеј Краљево; проф. др Владан Виријевић, Немања Трифуновић: Одјек и последице Резолуције Информбироа у Краљеву и околини.

 

Exhibitions

2021 Come and Play! Toys and Board Games in Socialist Yugoslavia from the Collection of Vladimir Radojičić and from the Collections of the National Museum in Kraljevo; National Museum Kraljevo; authors of the exhibition: Mirjana Savić, Nemanja Trifunović, Sofija Pršić.

Bibliography

 Nemanja Trifunović

  • Тапије као извор за локалну историју, Пример тапија из историјске збирке Народног музеја Краљево, Наша прошлост 20 (у штампи).
  •  Колективизација у Жичком срезу 1946-1955, Наша прошлост 19 (2020), 107-128.
  • Однос локалних власти према питању „народних непријатеља” 1945–1947. Три примера из Жичког среза, Наша прошлост 17/18 (2019), 69-80.

Nemanja Trifunović and Others

  • Мирјана Савић, Немања Трифуновић, Казнене ескпедиције Вермахта у селима жичког среза 1941, Лесковачки зборник LXI (2021), 249-272.

  • Мирјана Савић, Немања Трифуновић, Бугарска војска у Краљеву и околини 1942–1944. године, Ратни злочини бугарске војске на југу Србије, Зборник радова научног скупа, Прокупље: Народни музеј Топлице (у штампи).
  • Мирјана Савић, Немања Трифуновић, Часопис „Наша прошлост“ у научној и културолошкој панорами Србије, Лесковачки зборник LX (2020), 269-286.

Pin It on Pinterest